Kontakt

Home Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z naszym personelem telefonicznie lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fuerta s.c., NIP: 585-146-27-66 z siedzibą przy ul. Władysława Syrokomli 2, 81-742 Sopot.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@imperial-apartments.com.

3. Dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem, a w przypadku zawarcia umowy także w celu jej realizacji, wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa lub ewentualnego dochodzenia roszczeń.

4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do żadnej organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres 14 dni, licząc od dnia wpłynięcia zapytania, a w przypadku zawarcia umowy przez okres 10 lat, licząc od dnia zakończenia umowy.

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

 

+48 58 506 55 65

telefon czynny:

(październik - kwiecień)

 

sobota - czwartek:  

9:00 - 17:00

piątek:  

9:00 - 19:00